จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.กาญจน์ ต้อนรับ ผอ.ดุษสิยา วงศ์วาสนา [2018-01-22]

คป.กาญจน์ ต้อนรับ ผอ.ดุษสิยา วงศ์วาสนา

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)