จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ “ภูเขียวเกมส์” [2018-01-20]

วันนี้ (20.01.61) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ภูเขียวเกมส์” โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ บุคลากรสำนักงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ภาค 3 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูมิวิทยา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

                อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ล้วนส่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน