จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประชุมสัญจรฯ มอบนโยบายและหารือแข่งกีฬาคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ [2018-01-20]

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ภาค 3 พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อันเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานในบทบาทของกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีพิจารณาหารือการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 กับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพื้นที่ ภาค 3 ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่าย และได้สุขภาพอนามัยอีกด้วย