จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว [2018-01-19]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

          วันนี้ (19 มกราคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งการเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การสร้างงานสร้างอาชีพ และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ และรับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางตะติมา นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว