จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร TCTP. [2018-01-19]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร TCTP.

          วันนี้ (19มกราคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานปิดการการฝึกอบรมหลักสูตร The 2nd Phase of Third Country Training Programme for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย - ญี่ปุ่น  ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กร JICA (ประเทศญี่ปุ่น) จัดการอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 19 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรม 2 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร