จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ [2018-01-19]

คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)