จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “ตะวันฟาร์ม” ในโครงการกำลังใจฯ [2018-01-17]

วันนี้ (17 มกราคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมรับทราบนโยบายการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืน รวมทั้งข้อสังเกตของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามที่ได้มาตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ของสำนักงานฯ ในพื้นที่ภาค 5 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/ สาขา ในพื้นที่ ภาค 5 เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

 

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์วิสาหกิจชุมชน (ตะวันฟาร์ม) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการกำลังใจฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ นายอำเภอแม่ลาว ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย บุคคลต้นแบบโครงการกำลังใจฯ ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนและสมาชิกตะวันฟาร์ม และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ณ ตะวันฟาร์ม และศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย