จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.จ.เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดกลาง:ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 [2018-01-17]