จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้ติดตาม [2018-01-09]

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
     ในการนี้ นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ต่อท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้รับทราบ