จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานเลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคนใหม่ [2018-01-17]

          วันนี้ ( 17 ม.ค. 61) นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม แสดงความยินดีกับนายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ณ ห้องรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

สลก แสดงความยินดีท่านมณฑล 1 สลก แสดงความยินดีท่านมณฑล 2
สลก แสดงความยินดีท่านมณฑล 3