จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


สคป.ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการภารกิจกรมคุมประพฤติและร่วมเป็นเกียรติในงานดามัยครอบครัว ไกล่เกลี่ย สมานฉันท์ [2018-01-10]

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ดามัยครอบครัว ไกล่เกลี่ย สมานฉันท์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรศาสนาอิสลาม หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการไกลเกลียข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยตัวแทนเลขาธิการ ศอ.บต. และตัวแทนกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ และมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติกล่าวนำ ในหัวข้อ “ การสร้างความเป็นธรรมในสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดยมีนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และบุคคลสำคัญต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนี้ด้วย
     ในการนี้ นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำโดยนางสาวอุไรนา อุปถัม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและให้การบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว