จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ [2018-01-16]

คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสำเนา สุวรรณสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนายบุญทำ รุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๖ มกราคม ๒๕๖๑)