จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คป.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม [2018-01-12]

 วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวมินตรา สันตวสี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชาติชาย  วุฒิธรรมสาร พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ นางสัตตบงกช  แสวงบุญ พนักงานคุมประพฤติ และนายทวีชัย สุบิน พนักงานขับรถยนต์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

    กิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1.ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ จำนวน  11  ราย 2. พักการลงโทษ จำนวน 1 ราย 3. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 23 ราย

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ จำนวน 8 ราย 2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน  20  ราย

    กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1.ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ จำนวน 4 ราย รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 67 ราย

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอุปถัมภ์  สัมพุทธานนท์ นายสมศักดิ์  มากนวล และนายตี มะลิพันธ์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมช่วยลงทะเบียนรับรายงานตัวและควบคุมดูแลการทำงานบริการสังคม พร้อมพบปะ พูดคุย ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด :

26066.jpg