จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.กาญจน์ มอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-01-12]

คป.กาญจน์ มอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และ นางสาวปิยวรรณ กันตะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มอบของรางวัลให้กับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)