จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญสำหรับแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [2018-01-12]

      วันนี้ (11 มกราคม 2561)  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้แทนส่งมอบของขวัญสำหรับแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับ ผู้แทนจากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อนำไปจัดงานวันเด็กที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี )ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องรับรองชั้น 4 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

วันเด็ก