จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม [2018-01-12]

 

เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2561 นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมกันนี้ได้ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งให้กำลังใจและเน้นย้ำการทำงานงานในประเด็นต่างๆตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรอบด้าน