จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries [2018-01-11]