จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries [2018-01-11]