จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส [2018-01-11]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

             วันนี้ ( 11 มกราคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส จำนวน 43 คน  นำโดย นายมาหาหมัดนาแซร์ อายาริฮา เลขาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกรมคุมประพฤติ   ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปโดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและการทำงาน ของอาสาสมัครคุมประพฤติด้านการบริหารงานในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น