จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าอวยพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2018-01-10]