จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ [2018-01-10]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

              วันนี้ ( 10 มกราคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ โดยหลังจากนั้นคณะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบนางอัญชลี พัฒนสาร และนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เพื่อเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรด้วย  ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ และรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร