จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ [2018-01-09]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสำเนา สุวรรณสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ มกราคม ๒๕๖๑)