จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ [2018-01-08]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

            วันนี้ (8 มกราคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะนายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการคณะกรรมการวิสามัญ พรบ.คุมประพฤติในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ อาคารรัฐสภา 2 ตึกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้เข้าคารวะนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเข้าคารวะนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อีกแห่งหนึ่งด้วย