จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัด [2018-01-07]

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่แก่ นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ และว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา