จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [2018-01-04]

        วันนี้ (4 มกราคม 2560) นายพยนต์  สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิด จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2561 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,005 คน ทั้งนี้ กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและลดปัจจัยเสี่ยง  โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมประสานจังหวัดถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว อีกทั้งเร่งสร้างวินัยจราจรและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ปิด ปภ.1 ปิด ปภ.2
ปิด ปภ.3 ปิด ปภ.4
ปิด ปภ.5  

 

 

เอกสารดาวน์โหลด :

DSC_3273.JPG