จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะอัยการสูงสุด ประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2018-01-03]

           วันนี้ (3 มกราคม 2561กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะนายเข็มชัย  ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร และเข้าคารวะนายชีพ  จุลมนต์  ประธานศาลฎีกา ณ  ศาลฎีกา ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เดินทางไปศาลยุติธรรมเพื่อเข้าคารวะนายสราวุธ  เบญจกุล  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ปีใหม่ศาล 1 ปีใหม่ศาล 2
ปีใหม่ศาล 3