จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมคุมประพฤติ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2017-12-29]