จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2017-12-29]

           วันนี้ (29 ธันวาคม 2560) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

อวยพรปลัด 1 อวยพรปลัด 2