จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ให้ข้อมูลการประสานงานเชิงพื้นที่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ [2017-12-29]