จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" [2017-12-28]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"

        วันนี้ ( 28 ธันวาคม 2560 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน "ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร ( จตุจักร ) โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สำหรับโครงการนี้ทางภาคีเครือข่ายเมาไม่ขับทั้งภาครัฐและ เอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภายหลังการเปิดงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้สาธิตการทดสอบเป่าแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารก่อนจะแจกอาหารว่างและของที่ระลึกให้กับประชาชนภายในสถานีด้วย