จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คป.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรบางปู [2017-12-28]