จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา [2017-12-28]

กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปฏิบัติงานด้านล่ามในระบบงานคุมประพฤติ

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปฏิบัติงานด้านล่ามในระบบงานคุมประพฤติ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ และบทบาทหน้าที่ของล่ามในงานคุมประพฤติ และมีนางสาวอังคณา บุญสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ บรรยายในหัวข้อ การสืบเสาะข้อเท็จจริงและการควบคุมและสอดส่อง สำหรับการอบรมโครงการนี้จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภารกิจของงานคุมประพฤติ รวมทั้งเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นล่ามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับสื่อสารในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่างชาติและจากชาติอาเซียนตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ณ ศูนย์เรียนรู้กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร