จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [2017-12-27]

       วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย พร้อมทั้งรองรับการจ้างงานให้กับผู้พ้นโทษ เพื่อที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ และคืนคนดีสู่สังคม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม

mou 1 mou 2
mou 3 mou 4