จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบพวงมาลัย เพื่อแสดงความเคารพและอวยพรประธานและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2017-12-26]