จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยการอบรมความรู้ด้านจราจร ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-12-26]