จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5 [2017-12-26]

โครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5

 

          วันนี้ ( 26 ธันวาคม 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการรวมพลังบุญคนคุมประพฤติ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5 จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ณ วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับยอดเงินที่ได้รับการบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ได้จำนวน 35,100 บาท ซึ่งโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้ว ทางวัดบางบัวทองจะนำไปมอบให้เกษตรกรที่ยากจนในต่างจังหวัดต่อไป