จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [2017-12-26]

                      วันนี้ (26 ธันวาคม 2560) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะนายวิทยา  สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

ปีใหม่ท่านวิทยา 1 ปีใหม่ท่านวิทยา 2