จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-12-25]

วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน สถานการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และยึดหลักการบริหารงานที่สำคัญ คือ “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” พร้อมกำชับแนวทางการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ ทั้งการทำงานเชิงรุก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน การบูรณาการเครือข่าย รู้เท่าทันสถานการณ์งานในพื้นที่ การพัฒนาการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชน รวมถึงเรื่องการทำงานบริการสังคมให้ชุมชนได้ประโยชน์ร่วมกัน

 

เอกสารดาวน์โหลด :

DSCF2233.JPG