จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม [2017-12-25]

วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครั้งที่ 4/2560) ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมฯ

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 6 ด้านใน 5 เรื่องสำคัญ คือ 1. การอำนวยความยุติธรรม 2. การลดความเหลื่อมล้ำ 3. การขจัดความทุกข์ยาก 4. การสร้างประชาสามัคคี และ 5. การคืนคนดีสู่สังคม