จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร [2017-12-22]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร ซีเค คอนเวนชั่น ฮอลล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดเพชรบูรณ์ 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดพิจิตร 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุทัยธานี และ 9. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมประชุม

                สำหรับการประชุมดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำถึงหลักการบริหารงานที่สำคัญคือ “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” รวมถึงแนวทางนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

3. ปรับปรุงหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

 

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และรับฟังแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง