จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรในสำนักงาน เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [2017-12-22]