จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.สมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ผลกระทบของการดื่มสุรา และอบรมทางจริยธรรม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนธันวาคม 2560 [2017-12-22]