จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดดอนสำโรง อำเภอหนองหญ้าไซ [2017-12-21]