จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ [2017-12-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน ซึ่งนำโดย นายนิวัน รักษ์พลเมือง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอพนมทวนทราบอีกด้วย.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)