จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9 / 2560 [2017-12-21]

การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9 / 2560

 

         วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9 / 2560 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของการเช่าเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ( EM )  การคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งที่ว่าง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตัวชี้วัดตามคำรับรองและตัวชี้วัดบุคคล ความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร