จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น [2017-12-21]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น 

          วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอกด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง (Political Affairs) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี ที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ และแสดงความขอบคุณที่กรมคุมประพฤติให้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นตลอดมา อาทิ การส่งผู้บริหารและบุคลากรกรมคุมประพฤติไปเข้าร่วมงานสัมมนาด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จัดโดย The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร The Third Country Training Programme for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร