จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน(เด็กและเยาวชน) [2017-12-21]