จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ [2017-12-20]

คุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ โดยมี นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...