จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมไทยกับความปลอดภัยทางถนน หยุดรถทางม้าลาย [2017-12-20]

     วันนี้ (20 ธันวาคม 2560 ) นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมไทยกับความปลอดภัยทางถนน หยุดรถทางม้าลาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี  ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

      โครงการวัฒนธรรมไทยกับความปลอดภัยทางถนน หยุดรถทางม้าลาย เป็นอีกหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การวางรากฐานความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจากหลายๆมาตรการบนท้องถนน เนื่องจากปัจจุบันการหยุดรถทางม้าลายให้คนข้ามในประเทศไทย เป็นเรื่องที่ถูกละเลย และไม่ได้รับการปลูกฝังมานาน เราจึงเห็นผู้ขับขี่รถบีบแตรไล่คนข้ามทางม้าลาย หรือพบเห็นคนถูกรถชนในทางม้าลาย การรณรงค์ให้หยุดรถทางม้าลาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ การเคารพกฎแห่งความปลอดภัย เอื้ออาทรกันทั้งจากผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนอันสอดคล้องกับบุคลิกของคนไทยอีกด้วย

โครงการข้ามทางม้าลาย 1 โครงการข้ามทางม้าลาย 2
โครงการข้ามทางม้าลาย 3 โครงการข้ามทางม้าลาย 4
โครงการข้ามทางม้าลาย 5 โครงการข้ามทางม้าลาย 6