จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ [2017-12-19]

คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางจันทร์พิมพ์ บัวกลิ่น พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ (กลุ่มเขตพื้นที่ ๑) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ และมีนางสาวหทัยกาญจน์ นัดสุนวงศ์ พนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะอบรมป้องกันการเสพซ้ำและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวิทยาจากภายนอกให้เกียรติมาบรรยายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๓  คน  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                                                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...